הגן הטכנולוגי ירושלים

הפרוייקט:

חיפוי תקרות מעוגלות בגן הטכנולוגי בירושלים בוצע מעץ סידר.

הסיבה לשימוש בעץ זה הינה יכולתו לקבל קשתיות, וכן בשל העובדה שמשחק הגוונים של העץ יוצר מראה מיוחד וטבעי .